Atest sp. z o.o.

 

 Atest sp. z o.o.

 Usługi bhp
 SKLEP bhp

 Atest sp. z o.o. Nasze usługi SKLEP PROMOCJE

NASZE USŁUGI

W ramach naszych usług BHP oferujemy:

 • - okresowe i wstępne szkolenia BHP
 • - kontrolę stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia
 • - audyt BHP
 • - tworzenie analiz stanu BHP
 • - ocenianie ryzyka zawodowego
 • - opracowanie stanowiskowych i ogólnych instrukcji BHP
 • - doradztwo z zakresu BHP i ochrony zdrowia oraz organizacją pracy w miejscach
 • - pomoc podczas postępowania powypadkowego
 • - prowadzenie rejestrów BHP
 • - pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • - uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP
 • - uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP
 • - badania środowiskowe
 • - tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • - występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
 • - wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP

  Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych

 • Na dzień dzisiejszy polecamy szkolenia

  SZKOLEMIA WEBBINAROWE

  1. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  2. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników dla pracowników na stanowiskach biurowo-administracyjnych
  3. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-techniczynch
  4. Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  5. Ocena ryzyka pandemicznego
  6. Szkolenie prewencyjne wiedza o COWID-19
  7. Szkolenie p.poż
  8. Metodyka instruktażów stanowiskowych

  SZKOLENIA ELEARNINGOWE

  1. Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych
  2. Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych
  3. Szkolenie okresowe dla służby medycznej
  4. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
  5. Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych
  6. Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  7. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych
  8. Szkolenie okresowe dla nauczycieli
  9. Szkolenie okresowe dla dyrektorów szkół
  10. Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
  11. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
  12. Szkolenie z pierwszej pomocy
  13. Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej
  14. Higiena pracy głosem w tym zaburzenia głosu o podłożu zawodowym dla nauczycieli
  15. Komunikacja interpersonalna jako element zapobiegania wypadkom przy pracy
  16. Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy
  17. Wypalenie zawodowe jako przyczyna występowania wypadków przy pracy
  18. Szkolenie prewencyjne z zakresu wiedzy o koronawirusie SARS-Cov-2
  19. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin
  20. The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee
  21. The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer
  22. A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer
  23. A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee