Atest sp. z o.o.

 

 Atest sp. z o.o.

 Usługi bhp
 SKLEP bhp

 Atest sp. z o.o.  Nasze usługi  SKLEP  PROMOCJE

NASZ SKLEP

Szkolenia webbinarowe

L.p. Wyszczególnienie Wartość Koszyk
1.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych
100,- PLN
2.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników dla pracowników na stanowiskach biurowo-administracyjnych
100,-PLN
3.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-techniczynch
150,-PLN
4.
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
350,-PLN
5.
Ocena ryzyka pandemicznego
500,- PLN
615,- Brutto
6.
Szkolenie prewencyjne wiedza o COWID-19
20,- PLN
24.60 PLN Brutto
7.
Szkolenie p.poż
50,- PLN
61,50 Brutto
8.
Metodyka instruktażów stanowiskowych
100,- PLN 123,- PLN Brutto

Szkolenia elearningowe

L.p. Wyszczególnienie Wartość Koszyk
1.
Szkolenie prewencyjne z zakresu wiedzy o koronawirusie SARS-Cov-2
20,- PLN
24,60 Brutto
2.
Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych
40,- PLN
3.
Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych
40,- PLN
4.
Szkolenie okresowe dla służby medycznej
50,- PLN
5.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
50,- PLN
6.
Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych
50,- PLN
7.
Szkolenie okresowe dla nauczycieli
50,- PLN
8.
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
100,- PLN
123,- PLN Brutto
9.
Szkolenie z pierwszej pomocy
100,- PLN
123,- PLN Brutto
10.
Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej
100,- PLN
123,- PLN Brutto
11.
Higiena pracy głosem w tym zaburzenia głosu o podłożu zawodowym dla nauczycieli
100,- PLN
123,- PLN Brutto
12.
Komunikacja interpersonalna jako element zapobiegania wypadkom przy pracy
100,- PLN
123,- PLN Brutto
13.
Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy
100,- PLN
123,- PLN Brutto
14.
Wypalenie zawodowe jako przyczyna występowania wypadków przy pracy
100,- PLN
123,- PLN Brutto
15.
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin
200,-
246,- PLN Brutto
16.
The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee
100,-PLN
17.
The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer
100,- PLN
18.
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
350,- PLN
19.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych
200,- PLN
20.
Szkolenie okresowe dla dyrektorów szkół
350,-PLN
21.
A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer
500,- PLN
22.
A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employer
200,- PLN
23.
Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
600,- PLN